Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa các loại cân năm 2019

(13/05/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa các loại cân năm 2019.

 

Chỉ định thầu rút gọn

45.000.000

45.000.000

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Quyết định số           182/QĐ-CDTHB ngày 10/5/2019 của Cục  trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: