Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo danh sách các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019

(19/03/2019)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa thông báo danh sách nhà thầu có HSĐX kỹ thuật đáp ứng về kỹ thuật và kế hoạch mở HSĐX tài chính như sau:

1. Danh sách nhà thầu có hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng về kỹ thuật của các phần thầu:

Phần thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Ghi chú

1

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

2

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

3

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

4

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

5

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

6

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

 

7

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

8

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

9

Công ty CP đầu tư XD và DV TM Tân Phát Đạt

 

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

10

Công ty CP đầu tư XD và DV TM Tân Phát Đạt

 

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

11

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

12

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

13

Công ty CP đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

 

14

Công ty CP đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào

 

Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đức Thành

 

15

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

16

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

 

2. Kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính:

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất tài chính: 09 giờ 00’ ngày 20/3/2019.

- Địa điểm: tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (số 572 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa kính mời các nhà thầu có tên thuộc danh sách có hồ sơ đề xuất kỹ thuật nêu trên, đúng thời gian và địa điểm nêu tại mục 2 thông báo này đến tham dự mở hồ sơ đề xuất về tài chính./.Các tin đã đưa ngày: