Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu duy tu, sửa chữa, cải tạo nhà công vụ, nhà để xe

(30/11/2018)

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-CCDTLG ngày 29/11/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu duy tu, sửa chữa, cải tạo nhà công vụ, nhà để xe – Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Thuận Phát.

- Giá trúng thầu: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 12/2018.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang đề nghị nhà thầu trúng thầu đến ký hợp đồng xây dựng, thời gian trước ngày 04 tháng 12 năm 2018. Tại địa chỉ của bên mời thầu, thôn 10 xã Hương Lạc – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang, điện thoại: 0204 3881210./.Các tin đã đưa ngày: