Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Neo

(15/11/2018)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261- Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương

- ĐT: 02203.890.600                - Fax: 02203.890.870

2. Tên gói thầu: Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho Dự trữ Neo, Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại

Kho Dự trữ Neo, Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thanh

 

Chỉ định thầu rút gọn

89.619.200

89.619.200

Công ty Cổ phần Khánh An

 

Quyết định số 493/QĐ-CDTHH ngày 12/11/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hải Hưng.

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo và mời nhà thầu trúng thầu chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo có mặt tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, số 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để ký kết hợp đồng./.Các tin đã đưa ngày: