Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo có nhu cầu mua các mặt hàng vật tư thiết bị

(13/02/2018)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu mua các mặt hàng vật tư thiết bị, gồm: Xuồng cao tốc loại DT3;  Nhà bạt cứu sinh thường (loại 16,5 m2; loại 24,75 m2 và loại 60m2), Nhà bạt nhẹ 24,5 m2; Phao áo cứu sinh kiểu thứ 2 (735±37)g; Phao tròn cứu sinh kiểu thứ 1; Bè nhẹ cứu sinh kiểu thứ 1; Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng); Máy phát điện loại 30KVA và Thiết bị khoan cắt với số lượng lớn nhập kho dự trữ quốc gia để phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia.

Đề nghị các Công ty sản xuất, kinh doanh quan tâm đến việc cung cấp các mặt hàng vật tư thiết bị nêu trên cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước cung cấp về giá chào bán các mặt hàng này tại thời điểm hiện nay với tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện thương mại (giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp Luật hiện hành), cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn chất lượng và các thông số kỹ thuật chủ yếu của từng mặt hàng:

1.1.  Xuồng cao tốc loại DT3: Theo QCVN 08:2010/BTC quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn.

1.2. Nhà bạt cứu sinh:

            + Nhà bạt thường (loại 16,5 m2; loại 24,75 m2 và loại 60m2): Theo QCVN 09:2010/BTC quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh.

           + Nhà bạt nhẹ 24,5 m2: Theo QCVN 03:2011/BTC quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BTC ngày 07/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ.

1.3. Phao áo cứu sinh (kiểu thứ 2 (735±37)g): Theo QCVN 07:2016/BTC quy định tại Thông tư số 322/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.

1.4. Phao tròn cứu sinh (kiểu thứ 1): Theo QCVN 05:2016/BTC quy định tại Thông tư số 321/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.

1.5. Bè nhẹ cứu sinh (kiểu thứ 1): Theo QCVN 04:2017/BTC quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTC ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia.

1.6. Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng): Theo QCVN 10:2017/BTC quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

Đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

+ Hãng sản xuất máy bơm nước chữa cháy thuộc các nước khối G7 sản xuất tại các nước khối G7;

+ Các trang thiết bị kèm theo máy bơm nước chữa cháy (vòi hút, vòi đẩy chữa cháy, lăng phun, ba chạc và đầu nối) phải đồng bộ do cùng một hãng sản xuất cung cấp và có cùng xuất xứ với máy bơm.

1.7. Máy phát điện loại 30KVA: Theo QCVN 02:2017/BTC quy định tại Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.

Đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

+ Hãng sản xuất máy phát điện thuộc các nước khối G7 (sản xuất tại các nước khối G7 hoặc nước khác không thuộc khối G7);

+ Máy phát điện đồng bộ do một hãng sản xuất, bao gồm: động cơ, đầu phát, bộ điều khiển máy phát điện. Đối với 03 bộ phận thùng chứa nhiên liệu, khung bệ máy và vỏ máy (vỏ chống ồn) không nhất thiết phải do cùng một hãng sản xuất và cùng xuất xứ với các bộ phận động cơ, đầu phát, bộ điều khiển của máy phát điện.

1.8. Thiết bị khoan cắt: Theo TCCS 01:2014/BTC quy định tại Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị khoan cắt và máy phát điện dự trữ quốc gia.

Đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

+ Hãng sản xuất thiết bị khoan và hãng sản xuất thiết bị cắt thuộc các nước khối G7 (sản xuất tại các nước khối G7 hoặc nước khác không thuộc khối G7);

+ Thiết bị cắt đồng bộ do một hãng sản xuất bao gồm 03 bộ phận: bộ phận cắt kim loại thủy lực, bơm thủy lực, dây dẫn thủy lực.

+ Thiết bị cắt thỏa mãn tiêu chuẩn NFPA 1936: 2010 hoặc EN (hoặc DIN EN) 13204.

2. Địa điểm giao hàng: hàng giao trên phương tiện bên bán, tại cửa kho dự trữ quốc gia trên địa bàn các tỉnh trong cả nước.

3. Điều kiện thanh toán: chuyển khoản, sau khi hàng đã nhập vào kho dự trữ quốc gia.

4. Hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hóa được chào giá.

5. Thời hạn gửi báo giá: trước ngày 25/02/2018.

6. Nơi nhận báo giá: Vụ Kế hoạch – Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ngõ 343 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội – Việt Nam

Tel: 84 – 4 37625647 fax : 84-4 37623490

Email: nguyenthihang1@gdsr.gov.vn hoặc hnguyen2492@gmail.comCác tin đã đưa ngày: