Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo các tổ chức có chức năng bán đấu giá tham gia chào mức phí tổ chức đấu giá bán gạo dự trữ quốc gia

(13/02/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng kính mời các tổ chức có chức năng bán đấu giá tham gia chào mức phí tổ chức đấu giá bán gạo dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 07 đường Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017.

- Số lượng: 2.000.000 kg, chia thành 07 đơn vị tài sản

- Chất lượng: Gạo hạt dài, 15% tấm sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017; được bảo quản kín trong môi trường khí Nitơ.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

TT

Đơn vị tài sản

Địa điểm để tài sản

Số lượng
(kg)

Đơn giá (đồng/kg)

Giá khởi điểm (Đồng)

1

Đơn vị tài sản 01

Chi cục DTNN Hòa Vang

290.000

8.700

2.523.000.000

2

Đơn vị tài sản 02

Chi cục DTNN Hòa Vang

290.000

8.700

2.523.000.000

3

Đơn vị tài sản 03

Chi cục DTNN Hòa Vang

290.000

8.700

2.523.000.000

4

Đơn vị tài sản 04

Chi cục DTNN Hòa Vang

290.000

8.700

2.523.000.000

5

Đơn vị tài sản 06

Chi cục DTNN Hòa Vang

280.000

8.700

2.436.000.000

6

Đơn vị tài sản 07

Chi cục DTNN Hòa Vang

280.000

8.700

2.436.000.000

7

Đơn vị tài sản 08

Chi cục DTNN Hòa Vang

280.000

8.700

2.436.000.000

 

 

CỘNG

2.000.000

 

17.400.000.000

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày thông báo đến trước 09 giờ ngày 27/02/2018 (Trong giờ hành chính), tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 đường Xuân Đán 1, thành phố Đà Nẵng.

- Mở hồ sơ chào giá: 10 giờ 00 ngày 27/02/2018.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413./.Các tin đã đưa ngày: