Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo mời thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018

(13/02/2018)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

- Địa chỉ: Ngõ 2338 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103 952262 - 02103 991956                Fax: 02103. 3991755

1. Tên gói thầu: Cung cấp 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Giá gói thầu: 97.650.000.000, đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Số phần thầu, số lượng gạo nhập kho, địa điểm nhập kho, đơn giá và giá từng phần thầu, cụ thể:

S

T

T

Các phần thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

(Chi cục DTNN; tỉnh)

Giá phần thầu

(đã có 5% thuế GTGT)

Đơn giá (đồng/kg)

Thành tiền (đồng)

1

Số 01

2.660

Việt Trì, Phú Thọ

9.765

25.974.900.000

2

Số 02

2.350

Phong Châu, Phú Thọ

9.765

22.947.750.000

3

Số 03

2.160

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.765

21.092.400.000

4

Số 04

2.830

Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

9.765

27.634.950.000

Tổng cộng

10.000

 

 

97.650.000.000

 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và xong trước ngày 15/6/2018.

2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ ngày 27/02/2018 đến trước 09 giờ ngày 22/3/2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, (Địa chỉ: Ngõ 2338 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ).

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000, đ/bộ (Hai triệu đồng một bộ).

9. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú (địa chỉ: Ngõ 2338 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 22/3/2018.

11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10 giờ ngày 22/3/2018.Các tin đã đưa ngày: