Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua quạt thổi đứng công nghiệp Vinfa phụ vụ công tác bảo quản năm 2017.

(11/10/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: Số 05 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại/fax/email: 070.3910867     - Fax: 070.3910865.

1. Tên dự toán mua sắm: Mua quạt thổi đứng công nghiệp Vinfa phụ vụ công tác bảo quản năm 2017.

2. Tên gói thầu: Mua quạt thổi đứng công nghiệp Vinfa phụ vụ công tác bảo quản năm 2017.

3. Số thông báo mời thầu:

4. Giá gói thầu: 32.560.000 đồng

5. Giá trúng thầu: 32.560.000 đồng

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH trang thiết bị BHLĐ & XLMT.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

9. Quyết định phê duyệt: Số 156/QĐ-CDTCL ngày 09/10/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị bán quạt thổi đứng công nghiệp Vinfa phụ vụ công tác bảo quản năm 2017.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên

hàng hóa

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Quạt thổi đứng công nghiệp Vinfa

- Quạt công nghiệp hiệu: Vinfa

- Động cơ: 1Hp

- Nguồn điện: 220V

- Công suất: 14.000m3/h

Việt Nam

32.560.000

 

 Các tin đã đưa ngày: