Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo lựa chọn đơn vị vận chuyển 614.925kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018

(10/10/2017)

+ Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

+ Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 614.925kg  gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018.

+ Tên dự án: Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

+ Nguồn vốn: Nguồn NSNN giao năm 2017.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

+ Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 8g00, ngày 13/10/2017 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp bản báo giá: Trước 9g00 ngày 18/10/2017.

- Thời gian đóng thầu: 9g00 ngày 18/10/2017.

- Thời gian mở thầu: 10g00 ngày 18/10/2017.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2017.Các tin đã đưa ngày: