Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua máy lạnh tại Văn phòng Cục

(09/06/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274).3844498 - Fax: (0274).3844497.

2. Tên gói thầu: Mua máy lạnh tại Văn phòng Cục.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 110/QĐ-CDTĐNB ngày 08/6/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng dự toán: 46.860.000 đồng.

B. Nội dungcủa kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Mua máy lạnh tại Văn phòng Cục

46.860.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 6 năm 2023

Trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


 

 Các tin đã đưa ngày: