Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp nhập và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp nhập gạo năm 2023

(05/06/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa Phong - huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 21/QĐ-CCDTHV ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang về việc “Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp nhập và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp nhập gạo năm 2023”.

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp nhập và vệ sinh môi trường sau khi bốc xếp nhập gạo năm 2023

330.000.000 đồng

(Bằng chữ:   Ba trăm ba mươi triệu đồng )

Ngân sách nhà nước giao năm 2023

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT: ngày    13/6/2023, trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Thời gian đóng thầu và mở thầu: 14h00 ngày     22/6/2023, trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Trọn gói (Đơn giá cố định, không thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện)

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/10/

2023.

 Các tin đã đưa ngày: