Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời nhà thầu xếp hạng thứ 2 đến thương thảo hợp đồng

(16/08/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Số 3 Trần Quốc Hoàn, khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 02283 842 081.

        2. Tên đăng ký thông báo: Thông báo mời nhà thầu xếp hạng thứ 2 đến thương thảo hợp đồng.

B. Nội dung thông báo:

  1. Mời Đại diện hợp pháp của nhà thầu Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam có E-HSDT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và xếp hạng thứ hai đến tiến hành thương thảo hợp đồng gói thầu số 04: Cung cấp 495 tấn thóc nhập kho DTQG năm 2022 tại Chi cục DTNN Lý Nhân thuộc kế hoạch cung cấp 4.500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022.                                                                                                       

2. Thời gian thương thảo hợp đồng: Vào lúc 9 giờ 30 ngày 16/8/2022.

3. Địa điểm: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 ( Số 3, Trần Quốc Hoàn, khu đô thị Đồng Quýt, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh xin thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: