Cục DTNN khu vực TP.Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Thi công sửa chữa ao trữ nước cứu hỏa và sinh hoạt” thuộc công trình “Sửa chữa điểm kho Long An”

(11/08/2022)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 028 35512577;               Fax: 0283.5512591

Mã số thuế: 0100787888-018

1. Tên gói thầu:

- Loại gói thầu: Thi công sửa chữa ao trữ nước cứu hỏa và sinh hoạt

Xây lắp  x           Mua sắm hàng hóa                Phi tư vấn                  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 833.948.000 VND (Tám trăm ba mươi ba triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn)

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công gói thầu “Thi công sửa chữa ao trữ nước cứu hỏa và sinh hoạt” thuộc công trình “Sửa chữa điểm kho Long An”

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Địa điểm phát hành E-HSMT: Website http://muasamcong.mpi.gov.vn số Thông báo mời thầu: 20220828457 - 00

6. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2022.

8. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm mở thầu.

 Các tin đã đưa ngày: