Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 752,685 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2020 -2021

(08/04/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186 đường Quang Trung, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại : 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

- Mã số thuế: 5000780408

2. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 752,685 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2020 -2021

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

198.223.900

178.717.000

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang

 

Quyết định số 95/QĐ-CDTHLS ngày 07/4/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành giao nhận gạo đến ngày 15/4/2021

 Các tin đã đưa ngày: