Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Vận chuyển 1.221,7 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 và cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 5, 6 và mưa lũ năm 2019.

(14/01/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

- Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển 1.221,7 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 và cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 5, 6 và mưa lũ năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 1.221,7 tấn gạo DTQG cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 và cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 5, 6 và mưa lũ năm 2019.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

301.652.000

301.043.435

Công ty TNHH

Vận tải

Nhật Thiện

Quyết định số:       ........./QĐ-CDTNB ngày 13/01/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/01/2020

 Các tin đã đưa ngày: