Chi cục DTNN Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 340 tấn gạo xuất hỗ trợ trồng rừng cho đồng bào tỉnh Bắc giang năm 2019

(02/12/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 29/QĐ-CCDTTH ngày 29/11/2019 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 23.800.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 340 tấn gạo xuất hỗ trợ trồng rừng cho đồng bào tỉnh Bắc Giang năm 2019

23.800.000

(Hai mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

3/12/2019

Trọn gói

Trong tháng 12 năm 2019

 Các tin đã đưa ngày: