Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình Trụ sở làm việc

(02/12/2019)

 

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Dự án: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

20191055283

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

28,693

17,449062

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (đại diện công ty bảo hiểm Toàn Cầu Hà Nội)

Trọn gói

300 ngày (từ ngày khởi công) cộng thêm 12 tháng bảo hành công trình

Quyết định số 501/QĐ-CDTHNN ngày 02/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: