Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kết quả chỉ định nhà thầu, gói thầu: Xử lý diệt mối và phòng mối xâm hại, tại Kho Dự trữ Phủ, Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình

(08/11/2019)

 

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

- ĐT: 02203.890.600                - Fax: 02203.890.870

2. Tên gói thầu: Xử lý diệt mối và phòng mối xâm hại, tại Kho Dự trữ Phủ, Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình.

B. Nội dung chính về kết quả chỉ định nhà thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

Giá

trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xử lý diệt mối và phòng mối xâm hại, tại Kho Dự trữ Phủ, Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình

Chỉ định thầu rút gọn

80.256.000

80.256.000

Công ty Cổ phần Khánh An

 

QĐ số 419/QĐ-CDTHH ngày 05/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

HĐ trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

Theo tiến độ, trong vòng 30   kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo và mời nhà thầu trúng thầu chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo có mặt tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để ký kết hợp đồng./.

 Các tin đã đưa ngày: