Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gia công, lắp ráp quạt công nghiệp phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2019

(12/08/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: (0256) 3 819 070 ; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: Gia công, lắp ráp quạt công nghiệp.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gia công, lắp ráp quạt công nghiệp

Chỉ định thầu rút gọn

22.440.000

22.440.000

Công ty TNHH TM-SX-DV Lắp đặt Vân Khôi

Số 321/QĐ-CDTNB ngày

 12/8/2019 của Phó Cục trưởng phụ trách Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

30  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: