Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cải tạo, sửa chữa cửa, cầu thang nhà làm việc Việt Yên

(03/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Việt Yên.

- Địa chỉ: Xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204 3874 292

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Gói thầu cải tạo, sửa chữa cửa, cầu thang nhà làm việc Việt Yên

35.000.000đ

35.000.000đ

Trần Văn Cần  Hương Mai Việt Yên Bắc Giang

Chỉ định thầu rút gọn

49/QĐ ngày 30/11/2018

Trọn gói

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng chó hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: