Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 99A0728

(12/10/2017)

THÔNG BÁO

V/v kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu sửa chữa xe ô tô 99A-0728

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 821 282/02223 821 687.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

Giá

trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 99A0728

 

Chỉ định thầu rút gọn

29.900.000

29.900.000

Gara ô tô Quang Huy – Nguyễn Trọng Hiến

Quyết định số 352/QĐ-CDTHB ngày 12/10/2017 của Cục trưởng Cục DTNN KV Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: