Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng

(12/10/2017)

THÔNG BÁO

V/v kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Công trình cải tạo, sửa chữa Nhà đa năng

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 821 282/02223 821 687.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình cải tạo, sửa chữa nhà đa năng Văn phòng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

 

Chỉ định thầu rút gọn

1.168.000

1.168.000

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương

Quyết định số 351/QĐ-CDTHB ngày 12/10/2017 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 04 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 



Các tin đã đưa ngày: